• اخبار
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کارشناسی ارشد

   Thumbnail 1

   1- مدرک تحصیلی کارشناسی به اضافه 4 سری کپی و ریز نمرات تایید شده 
    
     2-اصل شناسنامه به اضافه 2 سری کپی از تمام صفحات 
    
     3-اصل کارت ملی به اضافه 1 سری کپی
    
     4-مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت - کارت معافیت یا لغو معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی)
    
     5-عکس 6 قطعه 3*4 رنگی زمینه سفید (برای مشمولان 4 عدد سیاه و سفید اضافه میشود)
    
     6-واریز مبلغ 10،000،000 ریال به صورت علی الحساب به شماره حساب ..................................... و تقسیط مابقی شهریه 
    
     7- مبلغ سه میلیون تومان چک یا سفته جهت ضمانت اصل مدرک(شامل کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را هنگام ثبت نام همراه ندارند)

تمام حقوق وبسایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بادرود میباشد.‏